Home → Departments → Mechanical Engg

Research Papers

Sl.No.

Faculty Name

No. Of research papers

   

National

Journal

International

Journal

National

Conference

International

Conference

1

Dr. H.V. Ravindra

01

54

32

120

2

Dr. H.P. Raju

-

02

11

03

3

P. Mohammad Rafi

-

-

-

-

4

Dr. S. Ghanaraja

01

18

03

22

5

Dr. C.J. Gangadhara Gowda

-

05

-

07

6

Rudreshi Addamani

00

05

03

10

7

Dr. S.L. Ajit Prasad

-

19

09

36

8

Dr. V.R. Devadath

06

08

08

06

9

Dr. T. Nagaraju

02

14

03

20

10

K.J. Mahendra Babu

-

05

-

02

11

Ganapathy Bawge

-

-

-

-

12

Aravinda Kumar Bidri

-

-

-

-

13

M.R. Srinivas

-

06

02

02

14

Dr. S.V. Anil kumar

-

06

-

06

15

V.C. Chandrashekar

-

-

-

-

16

T.M. DeveGowda

-

03

-

05

17

Mohamad rafi. H. Kerur

-

04

01

04

18

Dr.Sadashiva M

-

08

01

12

19

Pavan K N

01

03

01

01

20

Dr. C.K. Vikram

-

03

01

07

21

S.Raghavendra

-

01

-

-

22

Syed Imran Ali

01

-

-

-

23

Gurupavan H.R

-

05

-

09

24

Somashekar BR

01

-

-

-

25

V Doddaswamy

-

-

03

01

26

Akshay R N

-

02

-

01

27

Pavan Krishna K

-

-

-

01

28

Ranjith K

-

03

-

03

29

Sudharshan N

-

01

-

-

30

Ullas Nandan Kumar A. S

-

01

-

-

31

Sukruth Sagar B. P

-

01

-

01

32

Dr. Lakshmi Narasimha Murthy H.R

-

08

-

-

33

Ramesh Kurbet

-

01

-

-