Home → Departments → Mechanical Engg

Research Papers

Sl.No.

Faculty Name

No. Of research papers

 

 

National Journal

International Journal

National Conference

International Conference

1

Dr. H.V. Ravindra

01

54

34

127

2

P. Mohammad Rafi

-

-

-

-

3

Dr. S. Ghanaraja

01

18

03

22

4

Dr. C.J. Gangadhara Gowda

-

05

-

07

5

Dr. RudreshiAddamani

00

05

03

10

6

Dr. S.L. Ajit Prasad

-

19

09

36

7

Dr. V.R. Devadath

06

08

08

06

8

Dr. T. Nagaraju

02

14

03

20

9

Dr. K.J. MahendraBabu

-

05

-

02

10

GanapathyBawge

-

-

-

-

11

Aravinda Kumar Bidri

-

-

-

-

12

M.R. Srinivas

-

06

02

02

13

Dr. S.V. Anil kumar

-

06

-

06

14

V.C. Chandrashekar

-

-

-

-

15

T.M. DeveGowda

-

03

-

05

16

Mohamad rafi. H. Kerur

-

04

01

04

17

Dr.Sadashiva M

-

08

01

12

18

Pavan K N

01

03

01

01

19

Dr. C.K. Vikram

-

03

01

07

20

S.Raghavendra

-

01

-

-

21

Syed Imran Ali

01

-

-

-

22

Dr. Gurupavan H.R

-

05

-

09

23

Somashekar BR

01

-

-

-

24

V Doddaswamy

-

-

03

01

25

Akshay R N

-

02

-

01

26

Pavan Krishna K

-

-

-

01

27

Ranjith K

-

03

-

03

28

Sudharshan N

-

01

-

-

29

UllasNandan Kumar A. S

-

01

-

-

30

SukruthSagar B. P

-

01

-

01

31

Dr. Lakshmi Narasimha Murthy H.R

-

08

-

-

32

Ramesh Kurbet

-

01

-

-